Plac 3 Maja, handlowiec w Mławie.

Plac 3 Maja w Mławie.

Idea placu 3-maja w Mławie jest prosta i komunikatywna – dialog kultury z naturą.

Wykorzystany został naturalny potencjał w postaci szczególnego położenia placu z otoczeniem w ścisłym centrum miasta o walorach miasta – ogrodu. Nowa przestrzeń miejska jest niczym innym jak tylko efektem synergii pomiędzy uporządkowaniem zróżnicowanej strukturą funkcjonalno – przestrzennej a harmonią z elementami miejskiego krajobrazu naturalnego. Utrzymano 2 wiodące historyczne kierunki Cardo i Decumanus, łączące ul.Żwirki z 3-go maja i Chrobrego z Żeromskiego, zaś u ich zbiegu stworzono wielofunkcyjną agorę. Kierunek wschód – zachód został potraktowany jako nadrzędny z uwagi na orientację głównych obiektów i pasaż śródmiejski między nimi.

Plac z jego otoczeniem został opracowany konsekwentnie jako przestrzeń miejska o jednorodnym charakterze z zachowaniem dotychczasowej skali urbanistycznej i kompozycji elementów  w taki sposób, aby pozostawały we wzajemnej równowadze. Skomponowane elementy inspirowane muzyką klasyczną, zostały powiązane w sposób innowacyjny, umożliwiający swobodę poruszania się między nimi i dowolnej interakcji i zabawy. Zabytki architektury, w tym kamienice na ul. Wigury o zróżnicowanej skali uzyskały pełna autonomię bez zabudowy uzupełniającej bezpośrednio związanej ze strukturą. Obiekty wyższe t.j. mansarda ze „ślepą ścianą” i budynek rzemieślników zostały przesłonięte nowa dominantą o charakterze wertykalnym i bluszczem.

Zastosowane zostały rozwiązania innowacyjne w postaci 2 lekkich horyzontalnych donic przesuwnych z całorocznymi trawami ozdobnymi. Takie same trawy będą punktowo nasadzone między witrynami domu handlowego w 4 wertykalnych donicach zintegrowanych ze śmietnikami poniżej. Kompozycja nawiązuję do archiwalnych zdjęć z budowy. Podobnie jak na początku lat 60-tych zaproponowano prekursorskie rozwiązania w sensie struktury, tak teraz w zakresie energii odnawialnej. Większość urządzeń skoncentrowana będzie na domu handlowym i na Placu 3-go maja tj. transparentne turbiny wiatrowe, kolektory i ogniwa fotowoltaiczne, powłoki grafenowe południowych witryn; na placu kaskad  wykorzystano podczyszczoną wodę opadową w podziemnym zbiorniku buforowym i mikroturbiny wodne do iluminacji placu z otoczeniem.

Elementy malej architektury zostały zharmonizowane w sposób nawiązujący do klasycznych form zabytkowych z jednej strony i do „ducha konstruktywizmu’ z jego dokończoną narracją z drugiej. Na uwagę zasługuje fakt integracji oświetlenia LED-owego IP 65 z pergolami, nadwieszeniami oraz murkami oporowymi i atrakcjami wodnymi.  Tradycyjne reklamy zostaną zamienione na multimedialne projekcje na bocznych ściankach pergol w pasażu oraz na witrynie istn. okrąglaka. Segregacja odpadów będzie mieć miejsce w równomiernych odstępach na obydwu kierunkach w zintegrowanych pojemnikach zdobionych trawami ozdobnymi. Ważnym elementem powinno być źródło wody pitne np. w rejonie istn. okrąglaka i min. 2 toalet na skraju kwartału. Zieleń będzie mieć 3-stopniowy charakter: szpalery lip lub magnolii u wejść na głównym kierunku, rośliny okrywowe i bluszcze oraz trawnik. Niewątpliwym aktywatorem życia społecznego będą wyspy internetowe (popularne m.in. we Włoszech tzw. isola digitale) przypisane określone grupie siedzisk w pasażu i na pomostach.

Atutem prezentowanej koncepcji  jest otwarta formuła dot. dywersyfikacji funkcji użytkowych (handel, usługi, mieszkania, studia, galerie, itp) i nieograniczonego spectrum przestrzeni publicznych dla różnych grup wiekowych, bez barier architektonicznych i trwałych naniesień (demontowane pomosty, namioty, ławki, itp.). Sugerowane jest podniesienie prestiżu miejsca z uwagi na sąsiedztwo muzeum i biblioteki np. poprzez stworzenie centrum kultury i nauki np. galeria fotografii z punktem widokowym a nawet obserwatorium astronomicznym. Wszystkie trawniki będą zabezpieczone przed zadeptaniem matą np. „ecopower”. Atrakcje wodne pasażu będą zależne od natężenia ruchu lub zadań celowych np. ślizgawka. Kaskady wodne w „mgnieniu oka” mogą przekształcić się w teatr lub kino plenerowe. Ekonomiczną formułą projekcji 360* na witrynie istn. okrąglaka będzie zespół 4 zewnętrznych projektorów LED-owych lub laserowych z ekranem na witrynie z folią projekcyjną od wewnątrz (półstruktura z 20 odcinków prostokreślnych wg oryginalnych podziałów i proporcji).

W wyniku szerokich konsultacji społecznych w ostatnich 2 tygodniach trwania konkursu, została podwyższona zabudowa ul. Wigury i części ul. Chrobrego do 3-4 kondygnacji nadziemnych (lokalnie z  wycofaną nadbudową). Czynnik komercjalizacji– wzrost tzw.pum-u będzie katalizatorem zmian w mieście. Zmieniono styl architektury, która nie stanowi kopii domu handlowego, a raczej „signum temporis” i wypadkową między elewacjami pasmowymi a wielkomiejską linią wertykalną. Pozwoli to na asymilowanie obcego konstruktywizmu z otoczeniem o walorach zabytkowych i otworzy możliwości do kreacji przestrzeni wyższych lub 2-poziomowych. Koncepcja nie definiuje żadnego z budynków jako formy skończonej, stanowi jedynie wytyczne formalne tzw. „kopyto przestrzenne”. Na tej podstawie powstaną dzieła w harmonii z otoczeniem m.in. nadbudowa pawilonów z efektowną dominantą na planie prostokąta lub koła, wymiana i uzupełnienia zabudowy pierzei zwartych i ażurowych, stosownie do zapisów ekspertyz i wytycznych konserwatorskich.

Related Projects

Start typing and press Enter to search