Zalew Ruda k. Mławy

Publikacje:

Label Magazine:  

http://label-magazine.com/nad-zalewem-ezp-4481.html

Architekturakrajobrazu.info: 

http://www.architekturakrajobrazu.info/przestrze-miejska-98994/141-przestrze-miejska/3660-praca-inzynierska-przestawiona-za-pomoca-filmu

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni nad zalewem Ruda w gminie Lipowiec Kościelny.

Projekt ukazuje w jaki sposób poprawić jakość życia publicznego uwzględniając wszelkie życzenia i wymagania potencjalnych użytkowników. Podstawowymi założeniami aranżacji były wytyczne opracowane na podstawie efektów wynikających z wdrożenia społeczności lokalnej w proces kreowania koncepcji.

Ewolucja technologii projektowania pozwala architektom świeżo spojrzeć na przestrzeń. Nowatorskie materiały konstrukcyjne umożliwiają wypracowanie nietypowych form o różnorakiej fakturze. Starano się, aby koncepcja perfekcyjnie połączyła nienarzucającą się nowoczesność z pięknem tradycyjnego krajobrazu. Przegląd aktualnych trendów pozwolił sprecyzować wizję i uściślić wybór materiałów. Ostatecznie zdecydowano się na drewno, miedź oraz kolor marsala, który idealnie wpisuje się w barwy zachodzącego słońca.

Powierzchnia opracowanego terenu wynosi około 1100 m2. Projekt obejmuje rozróżnienie stref wypoczynku aktywnego i biernego między innymi: poszerzenie plaży, utworzenia miejsc przeznaczonych na cele sportowe i zaprojektowanie placu zabaw. Głównymi wytycznymi projektowymi było utworzenie promenady oraz rozbudowa istniejącego pomostu, który zostałby zintegrowany z ostrogą. Dodatkowym opracowaniem był katalog trzynastu niesztampowych obiektów małej architektury zaprojektowanych z zachowaniem dbałości w każdym detalu. Elementy te zostały wkomponowane w skrupulatnie dobraną roślinność. W opracowaniu uwzględniono również koncepcję placu zabaw oraz zabudowy usługowo – gastronomicznej. Projekt przewiduje również dostosowanie infrastruktury drogowej do przewidywanej ilości osób odwiedzających. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania terenu zastosowano nawierzchnie spełniające odpowiednie wymogi. Materiały wpisują się w naturalny charakter otoczenia oraz są przystosowane do różnego stopnia eksploatacji.

Dodatkowym opracowaniem był katalog trzynastu niesztampowych obiektów małej architektury zaprojektowanych z zachowaniem dbałości w każdym detalu. Elementy te zostały wkomponowane w skrupulatnie dobraną roślinność. W opracowaniu uwzględniono również koncepcję placu zabaw oraz zabudowy usługowo-gastronomicznej. Projekt przewiduje również dostosowanie infrastruktury drogowej do przewidywanej ilości osób odwiedzających. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania terenu zastosowano nawierzchnie spełniające odpowiednie wymogi. Materiały wpisują się w naturalny charakter otoczenia oraz są przystosowane do różnego stopnia eksploatacji.

Aranżację kompozycji roślinnych kształtują pojedyncze drzewa, krzewy, ozdobne trawy i byliny. Zimozielone rośliny płożące o kontrastującej barwie liści dbają o zachowanie właściwej tonacji w zimie. Odpowiedni dobór wariantów świadomie odsłania osie widokowe. Wprowadzenie dominant w postaci wyższych osobników tworzy tajemnicze zakątki.

Related Projects

Start typing and press Enter to search